ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ GN

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,20 5 GN1/4

Τιμή: 460 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       1200x330x440 mm
Χωρητικότητα    5 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία    +2
Freon               R134A
τάση                220 volt
βάρος              48 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,40 6 GN1/4

Τιμή: 420 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       1400x330x440 mm
Χωρητικότητα    6 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία    +2
Freon               R134A
τάση                220 volt
βάρος              41 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,50 7 GN1/4

Τιμή: 520 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       1500x330x440 mm
Χωρητικότητα    7 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία   +2
Freon               R134A
Τάση                220 volt
Βάρος              54 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,80 8 GN1/4

Τιμή: 490 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις        1800x330x440 mm
Χωρητικότητα     8 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης     Ναι
Θερμόμετρο       Ναι
Θερμοκρασία     +2
Freon                R134A
Τάση                 220 volt
Βάρος               60 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 2,0 10 GN1/4

Τιμή: 550 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις        2000x330x440 mm
Χωρητικότητα    10 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης     Ναι
Θερμόμετρο       Ναι
Θερμοκρασία    +2
Freon               R134A
Τάση                220 volt
Βάρος              64 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,20 4 GN1/3

Τιμή: 490 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       1200x380x440 mm
Χωρητικότητα    4 λεκανάκια GN1/3 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία    +2
Freon               R134A
Τάση                220 volt
Βάρος              52 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,40 5 GN1/3

Τιμή: 420 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       1400x380x440 mm
Χωρητικότητα    5 λεκανάκια GN1/3 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία    +2
Freon               R134At
Τάση                220 volt
Βάρος              55 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,50 6 GN1/3

Τιμή: 460 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       1500x380x440 mm
Χωρητικότητα    6 λεκανάκια GN1/3 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία    +2
Freon               R134A
Τάση                220 volt
Βάρος              58 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 1,80 8 GN1/3

Τιμή: 500 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       1800x380x440 mm
Χωρητικότητα    8 λεκανάκια GN1/3 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία   +2
Freon               R134A
Τάση                220 volt
Βάρος              64 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ INOX 2,0 9 GN1/3

Τιμή: 570 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα
εξαιρετικής ποιότητας εξολοκλήρου
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο και κρύσταλλο Α ποιότητας
με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα και αυτόματη απόψυξη.
Είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει κάθε επαγγελματία.
Δέχεται λεκανάκια GN
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις       2000x380x440 mm
Χωρητικότητα    9 λεκανάκια GN1/3 Χ 15cm
Θερμοστάτης    Ναι
Θερμόμετρο      Ναι
Θερμοκρασία    +2
Freon               R134A
Τάση                220 volt
Βάρος              64 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ 1,20 5 GN1/4

Τιμή: 430 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα  για λεκανάκια GN με κρύσταλλο για την προστασία των τροφίμων και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις            120x33,5x43,5
Χωρητικότητα         5 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης         Ναι
Θερμόμετρο           Ναι
Freon                    R134A
τάση                     220 volt
βάρος                    50 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ 1,50 7 GN1/4

Τιμή: 495 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα  για λεκανάκια GN με κρύσταλλο για την προστασία των τροφίμων και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις            150x33,5x43,5
Χωρητικότητα         7 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης         Ναι
Θερμόμετρο           Ναι
Freon                    R134A
τάση                     220 volt
βάρος                    55 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ 1,80 8 GN1/4

Τιμή: 550 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα  για λεκανάκια GN με κρύσταλλο για την προστασία των τροφίμων και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις            180x33,5x43,5
Χωρητικότητα         8 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης         Ναι
Θερμόμετρο           Ναι
Freon                    R134A
τάση                     220 volt
βάρος                   70 κιλά

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ 2,0 10 GN1/4

Τιμή: 595 €

Ανοξείδωτη επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα  για λεκανάκια GN με κρύσταλλο για την προστασία των τροφίμων και ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.
(Λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)

Διαστάσεις             2,0x33,5x43,5
Χωρητικότητα         10 λεκανάκια GN1/4 Χ 15cm
Θερμοστάτης          Ναι
Θερμόμετρο            Ναι
Freon                     R134A
τάση                      220 volt
βάρος                     90 κιλά

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ GN