ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ECO

Τιμή: 320 €

Τα καλλίστη διαθέτουν 1 χυτό καυστήρα βεαρέως τύπου και σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων ενα διακόπτη
με θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση που καλύπτουν της προδιαγραφές ασφαλείας.

Διαστάσεις      42Χ40Χ19
Θερμοκόπια    Ναι
Καυστήρες      8,5 kw X1
Ισχύς              8,5 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ECO

Τιμή: 570 €

Τα καλλίστη διαθέτουν 2 χυτούς καυστήρες βεαρέως τύπου και σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων δύο διακόπτες
με θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση που καλύπτουν της προδιαγραφές ασφαλείας.

Διαστάσεις      80Χ40Χ19
Θερμοκόπια    Ναι
Καυστήρες      8,5 kw X2
Ισχύς              17 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ECO

Τιμή: 725 €

Τα καλλίστη διαθέτουν 3 χυτούς καυστήρες βεαρέως τύπου και σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων τρείς διακόπτες
με θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση που καλύπτουν της προδιαγραφές ασφαλείας.

Διαστάσεις     120Χ40Χ19
Θερμοκόπια    Ναι
Καυστήρες      8,5 kw X3
Ισχύς              25,5 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ECO

Τιμή: 875 €

Τα καλλίστη διαθέτουν 4 χυτούς καυστήρες βεαρέως τύπου και σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων τέσσερις διακόπτες
με θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση που καλύπτουν της προδιαγραφές ασφαλείας.

Διαστάσεις      80Χ70Χ19
Θερμοκόπια    Ναι
Καυστήρες      8,5 kw X4
Ισχύς              34 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΞΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ECO

Τιμή: 1.220 €

Τα καλλίστη διαθέτουν 6 χυτούς καυστήρες βεαρέως τύπου και σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων έξι διακόπτες
με θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση που καλύπτουν της προδιαγραφές ασφαλείας.

Διαστάσεις     120Χ70Χ19
Θερμοκόπια    Ναι
Καυστήρες      8,5 kw X6
Ισχύς              51 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΒΤ

Τιμή: 650 €

Τα καλλίστη 2 διαθέτουν καυστήρες ΙΝΟΧ βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων
Διακόπτη δύο θέσεων με πιλότο και θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση
που καλύπτονται για να μη βουλώνουν.

Πιλότο            Ναι
Θερμοκόπια   Ναι
Διαστάσεις    80Χ55Χ19
Καυστήρας    8,5 kw X1
καυστήρας    11 kw X1
Ισχυς            19,5 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΒΤ

Τιμή: 820 €

Τα καλλίστη 3 διαθέτουν καυστήρες ΙΝΟΧ βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων
Διακόπτη δύο θέσεων με πιλότο και θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση
που καλύπτονται για να μη βουλώνουν.

Πιλότο             Ναι
Θερμοκόπια    Ναι
Διαστάσεις     120Χ55Χ19
Καυστήρας     8,5 kw X1
καυστήρας     11 kw X2
Ισχυς             30,5 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο      

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ BT

Τιμή: 1.380 €

Τα καλλίστη 4 διαθέτουν καυστήρες ΙΝΟΧ βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων
Διακόπτη δύο θέσεων με πιλότο και θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση
που καλύπτονται για να μη βουλώνουν.

Πιλότο             Ναι
Θερμοκόπια    Ναι
Διαστάσεις     80Χ70Χ19
Καυστήρας     8,5 kw X2
καυστήρας     11 kw X2
Ισχυς             39 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΞΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΒΤ

Τιμή: 1.230 €

Τα καλλίστη 6 διαθέτουν καυστήρες ΙΝΟΧ βεαρέως τύπου.
Επίσης διαθέτουν αποσπώμενη λεκάνη περισυλλογής υπολλειμάτων
Διακόπτη δύο θέσεων με πιλότο και θερμοκόπια σε χαμηλή πίεση που
καλύπτονται για να μη βουλώνουν.

Πιλότο             Ναι
Θερμοκόπια    Ναι
Διαστάσεις     120Χ70Χ19
Καυστήρας     8,5 kw X3
καυστήρας     11 kw X3
Ισχυς             58,5 kw

Είναι κατάλληλα να λειτουργούνε και με μπουκάλα και με φυσικό αέριο

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τιμή: 220 €

  Μονή εστία  υγραερίου L.P.G.-L.N.G φυσικού αερίου

  Καυστήρας επιχρωμιωμένος χυτοσίδηρος Φ 110mm
  Σχάρα χυτοσίδηρος μαντέμι μεγάλης αντοχής
  Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος αποσπώμενος
  Διακόπτης ευρωπαϊκός με θερμική ασφάλεια
  πίεση LPG 37mbarLNG.20mbar
  ισχύς 3,7KW-12KW ανά εστία
  Εύκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά - Δεξιά)
  Υψηλή ποιότητα & ασφάλεια
  Με πιλότο και θερμοκόπια
  Πλαίσιο inox
  1 Εστία μεγάλη
  Χαμηλής πίεσης
  Διαστάσεις 40x40x20cm

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τιμή: 396 €

  Διπλή εστία  υγραερίου L.P.G.-L.N.G φυσικού αερίου

  Καυστήρας επιχρωμιωμένος χυτοσίδηρος Φ 110mm
  Σχάρα χυτοσίδηρος μαντέμι μεγάλης αντοχής
  Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος αποσπώμενος
  Διακόπτης ευρωπαϊκός με θερμική ασφάλεια
  πίεση LPG 37mbarLNG.20mbar
  ισχύς 3,7KW-12KW ανά εστία
  Εύκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά - Δεξιά)
  Υψηλή ποιότητα & ασφάλεια
  Με πιλότο και θερμοκόπια
  Πλαίσιο inox
  2 Εστίες μεγάλες
  Χαμηλής πίεσης
  Διαστάσεις 80x40x20cm

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τιμή: 585 €

  Τριπλή εστία  υγραερίου L.P.G.-L.N.G φυσικού αερίου

  Καυστήρας επιχρωμιωμένος χυτοσίδηρος Φ 110mm
  Σχάρα χυτοσίδηρος μαντέμι μεγάλης αντοχής
  Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος αποσπώμενος
  Διακόπτης ευρωπαϊκός με θερμική ασφάλεια
  πίεση LPG 37mbarLNG.20mbar
  ισχύς 3,7KW-12KW ανά εστία
  Εύκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά - Δεξιά)
  Υψηλή ποιότητα & ασφάλεια
  Με πιλότο και θερμοκόπια
  Πλαίσιο inox
  3 Εστίες μεγάλες
  Χαμηλής πίεσης
  Διαστάσεις 117x40x20cm

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ Β.Τ.

Τιμή: 140 €

  Μονή εστία  υγραερίου (Υπέρβαρου τύπου)

  Καυστήρας χυτοσίδηρος (Μαντέμι) Φ 110mm
  Σχάρα μαντέμι μεγάλης αντοχής
  Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος
  Οριχάλκινες σωληνώσεις & εξαρτήματα
  Εύκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά - Δεξιά)
  Υψηλή ποιότητα & ασφάλεια
   Πλαίσιο inox
  1 Εστία μεγάλη
  Διαστάσεις 40x40x20cm

 

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ Β.Τ.

Τιμή: 235 €

  Διπλή εστία  υγραερίου (Υπέρβαρου τύπου)

  Καυστήρας χυτοσίδηρος (Μαντέμι) Φ 110mm
  Σχάρα μαντέμι μεγάλης αντοχής
  Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος
  Οριχάλκινες σωληνώσεις & εξαρτήματα
  Εύκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά - Δεξιά)
  Υψηλή ποιότητα & ασφάλεια
  Πλαίσιο inox
  2 Εστίες μεγάλες
  Διαστάσεις 80x40x20cm

 

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΡΙΠΛΗ Β.Τ.

Τιμή: 315 €

 Τριπλή εστία  υγραερίου (Υπέρβαρου τύπου)

  Καυστήρας χυτοσίδηρος (Μαντέμι) Φ 110mm
  Σχάρα μαντέμι μεγάλης αντοχής
  Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος
  Οριχάλκινες σωληνώσεις & εξαρτήματα
  Εύκολη αντικατάσταση θέσης παροχής (Αριστερά - Δεξιά)
  Υψηλή ποιότητα & ασφάλεια
  Πλαίσιο inox
  3 Εστίες μεγάλες
  Διαστάσεις 117x40x20cm

 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

Εστίες υγραερίου  Φυσικού αερίου

επαγγελματικές εστίες υγραερίου γκαζιού σε πολλούς τύπους και μεγέθη οι εστίες υγραερίου κάνουν μεγάλη οικονομία και έχουν υψηλή απόδοση και είναι χρήσιμο εργαλείο σε κάθε επιχείρηση μαζικής εστίασης και σε κάθε σπίτι
επίσης υπάρχουν και εστίες γκαζιού με πλάκα ψησίματος μαντέμι (μαντεμένια)
υπάρχουν και εστίες φυσικού αερίου αυτόματη ανάφλεξη
Απο την εταιρεία rokart στις καλύτερες τιμές