Ιερά Οδός 12, Αθήνα, 104 35

Τηλ.: 210 346 9158
Κιν.: 6974 962 048
Fax: 210 347 1283

e-mail: rokart@otenet.gr